Intertek Denmark

Intertek logo

Intertek Denmark – også kendt som Caleb Brett i Danmark
P.O.Box 67 Dokhavnsvej 3 DK4400 Kalundborg
T: +(45) 5951 3223 F: +(45) 5951 3551
Email: opscbe.denmark@intertek.com

Vi opererer inden for følgende services:

 • Expert Teknisk assistance / Expert Technical Assistance
 • Mængde bestemmelse / Quantity Determination
 • Draft Survey / Draft Survey
 • Renligheds Inspektioner / Cleanliness Inspections
 • Skib til Skib omlastning (STS) / Ship to Ship operation (STS)
 • Prøvetagning / Sampling
 • Tank Kalibrering / Tank Calibration
 • Flagstat inspektion / safety Inspection
 • Korn inspektion / Grain inspection
  godkendt af / approved by
 • Intertek er godkendt i leverandør sammenslutningen Achilles / Intertek is approved in the Achilles vendor system
  Achilles JQS - Logo