Intertek_Logo Intertek Denmark (Caleb Brett i Danmark)
Dokhavnsvej 3 DK4400 Kalundborg
T: +(45) 5951 3223 F: +(45) 5951 3551
Email: opscbe.denmark@intertek.com

Vi opererer inden for følgende services:

Korninspektion godkendt af/
Grain inspection approved by
Intertek er godkendt i leverandør sammenslutningen Achilles/
Intertek is approved in the Achilles vendor system
Achilles JQS - Logo